Om kirkerne / Allindemagle Kirke

Allindemagle Kirke

Kirken er nævnt i Roskildebispens Jordebog ca. 1370, men det romanske skib i kløvede kampesten er mindst hundrede år ældre.

I slutningen af Middelalderen er skibet forlænget med munkesten og har fået gotiske hvælvinger. Tagrytteren er fra 1777, ligesom prædikestol og altertavlens indramning.

Alterbordsforsiden er fra ca. 1550. Den udskårne indre dør er fra 1601. Klokkerne fra 1692 og 1734 blev i 1931 ophængt i klokkestabel på den fine, gammeldags landsbykirkegård.