Fra vugge til grav / Bortkomne attester

Bortkomne attester

Har du mistet din dåbsattest eller vielsesattest kan du gratis

få udstedt en ny. Henvendelse skal ske til kirkekontoret

på Haraldstedvej 91. Attester kan i de fleste tilfælde laves

på et øjeblik, og derefter sendes til din folkeregisteradresse

eller udleveres mod forevisning af billedlegitimation.