Fra vugge til grav

Ved livets begyndelse og afslutning samt højdepunkter undervejs kan der være brug for kirkens medvirken. Orienter dig her om, hvordan du gør i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup/velsignelse og begravelse/bisættelse – de såkaldte kirkelige handlinger.

Du kan også orientere dig om, hvordan du gør, hvis du f.eks. ønsker at ændre navn, løse sognebånd eller lignende.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte sognepræsten, der gerne er behjælpelig med at besvare spørgsmål og parat til at løse de administrative opgaver.