Om kirkerne / Haraldsted Kirke

Haraldsted Kirke

Haraldsted kirke og kirkegård
 
Se en youtube-præsentation af Haraldsted kirke og kirkens orgel her
 
Ringsted kommunes største landsbykirke har sin berømmelse fra valfarterne til Sct. Knud Lavards kapel og kilde ved skoven øst for landsbyen.
 
Den romanske del af skibet i kløvet kamp kan være fra før 1100 Haraldsted Kongsgårds kirke. De store udvidelser er fra slutningen af Middelalderen. Tårnet bærer årstallet 1478. Fornemt udskåret dør, stoleværk og monstranshus fra 1525. Stort samtidigt korbuekrucifix. Malmdøbefont fra 1300tallet. Alter og prædikestol fra Chr.IVs tid.