Om kirkerne / Menighedsrådet

Menighedsrådet

Menighedsrådet er konstitueret således:
 
Formand: Lone Feddersen
Næstformand: Birgitte Udemark Hansen
Sekretær: Lars Bang Pedersen
Kassér: Dan Holst-Christensen
Kontaktperson: Dorte Susanne Petersen 
Kirkeværge: Per Suhr
Bygningssagkyndig: John Dahl

Menighedsrådet har udformet sin vision for den sidste valgperiode (der formuleres et nyt for den nye valgperiode, så snart vi kan mødes igen uden restriktioner):

Udkast til vision for Haraldsted-Allindemagle Menighedsråd 2017-20
Haraldsted-Allindemagle er kirker der er kendetegnet ved at være kirke med et stærkt og bredt gudstjenesteliv. Gudstjenester der henvender sig til menigheden i dens liv og hverdag til alle tider. Gudstjenester der er kendetegnet ved et rigt musikliv, variation i form, men også en genkendelighed og ro.
Kirken er karakteriseret ved en imødekommenhed overfor menighed og kirkesøgende, både menneskelig imødekommenhed og i de ydre fysiske rammer i alle livets stunder. Hvor kirkerum og kirkegårde er steder, der indbyder til tilstedeværelse og refleksion.
En kirke der arbejder i det nære, livsrelevant, der tør tale kristendom og mening ind i hverdagens mange udfordringer og give dybde og perspektiv til menneskelivets store begivenheder.
Herved skabes fundamentet for fællesskab, rummelighed og en bredde, der kan favne menigheden i al dens forskellighed. Dels ved arrangementer, der understøtter kirken kulturelt, dels ved gudstjenester.
En kirke der aktivt samarbejder med lokalsamfundet, både koordinerende og medskabende, samt samarbejder på tværs af sognegrænser og i provstisammenhæng.

 


Dette gøres ved et fokus på:

- Gudstjenestelivet
- Målrettede arrangement
- Kommunikation
- Frivillighed
- Administrative rationaler
- Fortsat udvikling af kirkegårdene

 

Udkast til Milepæle 2018

Kirkegårdene – fortsat udvikling af projektet
Frivillighed – starter med at afdække ressourcer, behov, tovholdere, struktur (lægger op til senere arbejde med gudstjenester)
Tematisering af aktiviteterne

 

Forslag til Milepæle 2019

Gudstjenestelivet
Administrative struktur