Aktiviteter / Særgudstjenester

Særgudstjenester

 Særgudstjenester

I løbet af kirkeåret afholdes der forskellige særgudstjenester, hvor enten kirkens børnekor deltager, der er arrangement efterfølgende i præstegården eller selve gudstjenesten er en særlig liturgisk gudstjeneste.
 
Blandt nogle af højdepunkterne kan nævnes:
  • Nytårsgudstjeneste med et lille glas og kransekage efterfølgende i våbenhuset.
  • Kyndelmissegudstjeneste med voksenkor, der har øvet lørdagen op til
  • Børnegudstjeneste palmesøndag
  • Skærtorsdag med fællesspisning
  • 2. pinsedags store fælles provstigudstjeneste
  • Grundlovsdag i præstegårdshaven
  • Forklaringsgudstjeneste - blandt andet for de nystartede konfirmander
  • Børnehøstgudstjeneste i september
  • Høstgudstjenester med fantastisk oppyntning fra lokale
  • Allehelgensgudstjeneste, hvor alle pårørende til årets afdøde inviteres
Og meget mere.....